VERDİĞİMİZ HİZMETLER

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Neler Yapıyoruz?

Çeşitli fonksiyonlarda, bina, mekan, stant, mobilya gibi mimarlık ve iç mimarlığı ilgilendiren her türlü işin, tasarımı, danışmanlığı, proje çizimi, görselleştirilmesi, imalatı, denetimi, anahtar teslim uygulaması, verdiğimiz hizmetler kapsamındadır.

İster yurt içinde ister yurtdışında olsun, konut, sağlık, spor, eğitim, endüstriyel gibi alanlarda ya da ofis, mağaza, showroom, restoran, fuar standı, güzellik merkezi, otel gibi ticari alanlarda ihtiyacınız olan tüm tasarım ve uygulama hizmetlerini sunmaktayız.

Verdiğimiz hizmetleri ana başlıklarıyla şu şekilde sıralayabiliriz;

• Mimarlık Hizmetleri

• İç Mimarlık Hizmetleri

• Anahtar Teslim Uygulama

• Görselleştirme

Mimarlık Hizmetleri

Uygulamaya, yapmaya, kabule ve imzaya mimarın yetkili olduğu, her türlü araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, etüt, tasarım, plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve bunların uygulanması ile her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri mimarlık hizmetlerimiz kapsamındadır.

İç Mimarlık Hizmetleri

Müşterinin iç mimari ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mekan için danışmanlık hizmeti, rölövesi (ön etüt), konsept tasarımı ve ön projesi, kesin projesi, uygulama projeleri, mobilya tasarımı, tüm imalat çizimleri, sistem detayları, metraj, keşif, maliyet hesapları, ihale dosyası hazırlık hizmetleri iç mimarlık hizmetlerimiz kapsamındadır.

Anahtar Teslim Uygulama

Tasarımı ve projeleri tarafımızca hazırlanmış ya da uygulama projesi mevcut, yurtiçinde yada yurtdışında tüm mimari ve iç mimari işlerin; yer teslimi alındıktan sonra disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, şantiyenin mali, idari ve teknik kadrosunu oluşturarak şantiye organizasyonunu yapmak, şantiye programı ve takvimini oluşturarak uygulama projelerine uygun biçimde tüm disiplinlerin imalatlarının zamanında bitmesini temin etmek, şantiye dışı tüm imalatların (mobilya, aydınlatma ürünleri, reklam işleri vs gibi) imalat sürecini takip ve kontrol etmek, işin sözleşmede yazılı teslim süresinde eksiksiz teslim etmek ve son hak edişi hazırlamak uygulama hizmetlerimiz kapsamındadır.

Görselleştirme

Her türlü mimari, iç mekan ya da mobilya tasarımıyla ilgili çeşitli dijital programlar aracılığıyla foto gerçekçi görseller hazırlama ve gerektiğinde baskıya hazır hale getirme işleri görselleştirme hizmetlerimiz kapsamındadır.