Mimarlık Hizmetleri

Mimarlık Hizmetleri

Mimarlık Hizmetleri

Uygulamaya, yapmaya, kabule ve imzaya mimarın yetkili olduğu, her türlü araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, etüt, tasarım, plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve bunların uygulanması ile her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri mimarlık hizmetlerimiz kapsamındadır.

Share post: