Anahtar Teslim Uygulama

Anahtar Teslim Uygulama

Anahtar Teslim Uygulama

Tasarımı ve projeleri tarafımızca hazırlanmış ya da uygulama projesi mevcut, yurtiçinde yada yurtdışında tüm mimari ve iç mimari işlerin; yer teslimi alındıktan sonra disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, şantiyenin mali, idari ve teknik kadrosunu oluşturarak şantiye organizasyonunu yapmak, şantiye programı ve takvimini oluşturarak uygulama projelerine uygun biçimde tüm disiplinlerin imalatlarının zamanında bitmesini temin etmek, şantiye dışı tüm imalatların (mobilya, aydınlatma ürünleri, reklam işleri vs gibi) imalat sürecini takip ve kontrol etmek, işin sözleşmede yazılı teslim süresinde eksiksiz teslim etmek ve son hak edişi hazırlamak uygulama hizmetlerimiz kapsamındadır.

Share post: